Partners

Haren in de Wind is tot stand gekomen door medewerking van:

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

 

Gemeenste Opsterland

 

Iepen  Mienskipsfûns

 

Stichting van Teyens Fundatie – Beetsterzwaag

 

Plaatselijk belang Langezwaag

 

Diaconie PG Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân